Vrijwilliger worden bij Olivier van Noort.

Scouting iets voor jou?
Bij scouting maak jij het avontuur mogelijk. Je helpt kinderen en jongeren zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheden te dragen op een speelse, avontuurlijke manier. Scouting is teamwork. Kinderen leren al jong hoe ze met anderen kunnen samenwerken en dat gebeurt ook als vrijwilliger bij scouting: je staat er nooit alleen voor.

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting biedt kinderen en jongeren (5-21 jaar) een fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grenzen kunnen verleggen binnen een veilige en leerzame speelomgeving.

Vrijwilligers gezocht!

Onze scoutinggroep heeft momenteel ruim 70 jeugdleden en 30 enthousiaste vrijwilligers. Naast leiding kennen we ook vrijwilligers die de groep op een andere manier ondersteunen. Denk aan de bestuursleden, klussers, kookstaf tijdens kampen, materiaalbeheerder, etc.

We willen graag (nu en in de toekomst) deze activiteiten blijven bieden, maar dat kan alleen met voldoende vrijwilligers.

Bent je in voor een incidentele klus?

Je kunt ons ook helpen als vrijwilliger voor hand- en spandiensten, zoals:

  • Assisteren bij een opkomst.
  • Rijden met een auto om kinderen naar een andere locatie te brengen.
  • Organiseren van bijzondere activiteiten vanuit je persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld een excursie naar het werk.
  • Binnen je persoonlijke netwerk optreden als ambassadeur voor onze scoutinggroep.
  • Hulp bij het onderhoud van ons clubhuis
  • Ondersteuning bij PR-activiteiten, zoals folders en posters verspreiden of persberichten schrijven.

Heb je interesse of kent je iemand die dat heeft? Hebt je vragen of goede ideeën? Dan komen wij graag met u in contact!
Loop gerust langs bij de speltakleiding of neem contact op bij de groepsbegeleiders; Mick Radder en Eno Abel